Písemné pozměňovací návrhy / 116. schůze

ČTNázev
652Novela z. o pomoci v hmotné nouzi
1143Novela z. o sociálních službách


ISP (příhlásit)