Písemné pozměňovací návrhy / 114. schůze

ČTNázev
652Novela z. o pomoci v hmotné nouzi


ISP (příhlásit)