Písemné pozměňovací návrhy / 111. schůze

ČTNázev
111N.z. o celostátním referendu
159Novela z. - zákoník práce
293N.z., kterým se mění zák. opatření Senátu č. 340/2013 Sb.
309Novela z. - školský zákon
317Novela z. - zákoník práce
320Novela z. - občanský soudní řád
338Novela z. o provozu na pozemních komunikacích
350Novela z. - školský zákon
359Novela z. o provozu na pozemních komunikacích
360Novela z. o Nejvyšším kontrolním úřadu
400Novela z. - autorský zákon
402Novela z. - autorský zákon
424Novela z. - antidiskriminační zákon
475Novela z. o právu petičním
503Novela z. o pedagogických pracovnících
517Novela z. o ochraně přírody a krajiny
527Novela ústav. z. - Ústava ČR
528Vl.n.ú.z. o volebních obvodech pro volby do Senátu
529Vl.n.z, kterým se mění některé volební zákony
557Novela ústav. z. - Ústava ČR
565Vl.n.z. o lobbování
566Vl.n.z.,kt. se mění někt. z.v souv. s přijetím z.o lobbování
593Novela z. o matrikách, jménu a příjmení
633Novela z. o svobodném přístupu k informacím
638Novela z. o střetu zájmů
639Novela z. - trestní zákoník
641Novela z. o úřednících územních samospráv. celků
646Novela z. - knihovní zákon
652Novela z. o pomoci v hmotné nouzi
658Vl.n.z. o dani z digitálních služeb
685Novela z. o veřejném zdravotním pojištění
690Novela z. o státním občanství ČR
699Novela z. o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trest.
730Novela z. o poskytování dávek osobám se zdravot. postižením
750N.z.,kterým se zruš. zákon o předpokladech pro výkon funkcí
757Novela z. o pojišťování a fin. vývozu se státní podporou
852Novela z. o státní sociální podpoře
944Novela z. o zdravotních službách
952N.z.o veřejně prospěšných společnostech bytových
954Novela z. o myslivosti
956Novela z. o střetu zájmů
958Novela z. o daních z příjmů
980Novela z. - trestní zákoník
987Novela z. o provozu na pozemních komunikacích
989Novela z. o ochraně označení původu
993Vl.n.z. v souv. s rozvojem kapitálového trhu
1006N. z. o jednorázovém mimořádném rodičovském příspěvku
1040Novela z. o získávání způsob. k výkonu zdrav. povolání
1046Novela z. o provozu vozidel na poz. komunikacích
1073Novela z. - insolvenční zákon
1143Novela z. o sociálních službách
1144Novela z. o sociálních službách
1148Novela z. - veterinární zákon
1152Novela z. - krizový zákon
1190Novela z. o spotřebních daních
1231Novela z. o ochraně veřejného zdraví
1255Novela z. o distribuci očkování proti onemocnění COVID-19


ISP (příhlásit)