Písemné pozměňovací návrhy
Josef Uhlík

ČísloSněmovní tiskDokumentPředloženo
1340251Novela z. o dani z přidané hodnoty06801-08493.doc (21 KB) / PDF (170 KB, 2 strany)16. 9. 2014
1342252Novela z. o daních z příjmů06803-08495.doc (18 KB) / PDF (154 KB, 2 strany)16. 9. 2014
139726Novela z. o jednacím řádu Poslanecké sněmovny06858-08572.odt (15 KB) / PDF (46 KB, 1 strana)19. 9. 2014
1812308Vl.n.z., kterým se upravují otázky souvis. s užíváním bytů07273-09259.odt (22 KB) / PDF (56 KB, 2 strany)6. 1. 2015
4490699Novela z. o registru smluv09951-13650.doc (29 KB) / PDF (164 KB, 1 strana)1. 6. 2016
5918927Novela z. - stavební zákon11379-16069.doc (56 KB) / PDF (284 KB, 4 strany)28. 2. 2017


ISP (příhlásit)