Petr Dolínek - podané ústní interpelace


InterpelovanýProjednánoPočet
Ing. Andrej Babiš44
Mgr. Richard Brabec01
Mgr. Lubomír Metnar01
Ing. Jaroslava Němcová, MBA12
JUDr. Alena Schillerová, Ph.D.01
PhDr. Ilja Šmíd01
Ing. Dan Ťok23
Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch11


ISP (příhlásit)