Oldřich Vrcha - podané ústní interpelace


InterpelovanýProjednánoPočet
MVDr. Jan Černý01
Ing. Vladimír Dlouhý, CSc.15
JUDr. Jan Kalvoda08
Prof. Ing. Václav Klaus, CSc.939
Ing. Ivan Kočárník, CSc.06
JUDr. Karel Kühnl02
Ing. Josef Lux04
JUDr. Vlasta Parkanová16
Ing. Ivan Pilip04
MUDr. Zuzana Roithová01
Jan Ruml18
Ing. Martin Říman218
Jaromír Schneider019
Ing. Jiří Skalický06
Doc. Mgr. Jan Sokol, CSc.02
PhDr. Jan Stráský010
JUDr. Cyril Svoboda11
Doc. Ing. Josef Tošovský19
Ing. Jindřich Vodička06
PhDr. Stanislav Volák03
JUDr. Miloslav Výborný05
Ing. Josef Zieleniec04


ISP (příhlásit)