Výbor pro obranu
Podvýbor pro kontrolu programového financování AČR
Usnesení

č. 2k státnímu závěrečnému účtu za rok 2007 – kapitola 307 – oblast programového financování AČR (9. dubna 2008) 
č. 3k stavu plnění rozpočtu na I. čtvrtletí 2008 kapitoly 307 za oblast programového financování AČR (9. dubna 2008) ISP (příhlásit)