Stálá komise pro práci Kanceláře Poslanecké sněmovny
Usnesení

č. 1k přípravě návrhu rozpočtu Poslanecké sněmovny na rok 2007 (15. listopadu 2006) 
č. 2k volbě místopředsedy komise (1. března 2007) 
č. 3k volbě ověřovatelů komise (1. března 2007) 
č. 4k návrhům na zahraniční cestu komise v roce 2007 (21. března 2007) 
č. 6k návrhům na zhotovení loga Poslanecké sněmovny (17. května 2007) 
č. 7k žádosti společnosti E-pravo, a. s. o přebírání zvukového a obrazového záznamu z jednání PS (17. května 2007) 
č. 8k přípravě návrhu rozpočtu Poslanecké sněmovny na rok 2008 (16. srpna 2007) 
č. 9k návrhu logotypového manuálu Poslanecké sněmovny (27. září 2007) 
č. 10ke změně schváleného záměru na uskutečnění zahraniční cesty (27. září 2007) 
č. 11ke složení delegace na zahraniční služební komise cestu do Itálie (27. září 2007) 
č. 12ke návrhu na zastřešení dvoru v objektu Poslanecké sněmovny (8. listopadu 2007) 
č. 13k organizování výstav (8. listopadu 2007) 
č. 14k problematice parkování - bezpečnostní hledisko (8. listopadu 2007) 
č. 15k návrhům na zahraniční cestu komise v roce 2008 (8. listopadu 2007) 
č. 16ke změně ve složení delegace na zahraniční služební cestu Komise do Itálie (8. listopadu 2007) 
č. 17k žádosti České televize o umístění nového přípojového místa z PS (8. listopadu 2007) 
č. 18k problematice nepotřebného majetku státu (pozemek parcelní číslo č. 3276/4 o výměře 7275 m2 v k.ú. Chodov, Praha 11, LV č. 1640) (8. listopadu 2007) 
č. 19k systému právních informací CODEXIS (21. února 2008) 
č. 20k pronájmu nebytových prostor po OP Prostějov (21. února 2008) 
č. 21k situaci v kuloárech Poslanecké sněmovny (21. února 2008) 

12
ISP (příhlásit)