Zemědělský výbor
Usnesení

č. 8k volbě místopředsedy výboru (13. září 2006) 
č. 15k Státnímu závěrečnému účtu České republiky za rok 2005, kapitola 329 - Ministerstvo zemědělství (včetně finančních vztahů k Státnímu fondu pro zúrodnění půdy a k Státnímu zemědělskému a intervenčnímu fondu). Nástroje realizace společné zemědělské politiky EU s dopady na státní rozpočet. (4. října 2006) 
č. 31k volbě předsedy podvýboru zemědělského výboru pro lesní a vodní hospodářství (10. ledna 2007) 
č. 44k Návrhu rozpočtu Pozemkového fodnu České republiky na rok 2007 /sněmovní tisk 145/ (4. dubna 2007) 
č. 45k vyslání delegace zemědělského výboru do Kyperské republiky ve dnech 28. 5. - 1. 6. 2007 (11. dubna 2007) 
č. 60k vládnímu návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2008 /sněmovní tisk 299/ - Kapitola č. 346 - Český úřad zeměměřický a katastrální (7. listopadu 2007) 
č. 61k vládnímu návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2008 /sněmovní tisk 299/ - Kapitola č. 329 - Ministerstvo zemědělství (7. listopadu 2007) 
č. 62k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 286/ (7. listopadu 2007) 
č. 63k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 287/ (7. listopadu 2007) 
č. 64k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 283/ (7. listopadu 2007) 
č. 65k Návrhu rozpočtu Státního zemědělského intervenčního fondu na rok 2008 /sněmovní tisk 353/ (29. listopadu 2007) 
č. 66k Dotačním programům zemědělství pro rok 2008, poskytovaným podle § 2 a 2d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů (vládní návrh) /sněmovní tisk 352/ (29. listopadu 2007) 
č. 67k vládnímu návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2008 /sněmovní tisk 299/ - kapitola č. 329 – Ministerstvo zemědělství (doprovodné usnesení k čís. 61) (14. listopadu 2007) 
č. 68k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 351/ (29. listopadu 2007) 
č. 69k Dotačním programům zemědělství pro rok 2008, poskytovaným podle § 2 a 2d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů (vládní návrh) /sněmovní tisk 352/ (doprovodné usnesení k č. 66) (29. listopadu 2007) 
č. 70k vyslání delegace zemědělského výboru do Německa ve dnech 22. – 25. ledna 2008 (29. listopadu 2007) 
č. 71k Návrhu rozpočtu Státního zemědělského intervenčního fondu na rok 2008 /sněmovní tisk 353/ (doprovodné usnesení k č. 65) (29. listopadu 2007) 
č. 72k Návrhu rozpočtu Pozemkového fondu České republiky na rok 2008 /sněmovní tisk 402/ (6.  února  2008) 
č. 73k Návrhu poslanců Davida Kafky a Václava Mencla na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 20/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 371/ (6.  února  2008) 
č. 74k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 408/2000 Sb., o ochraně práv k odrůdám rostlin a o změně zákona č. 92/1996 Sb., o odrůdách, osivu a sadbě pěstovaných rostlin, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochraně práv k odrůdám), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 350/ (20. února 2008) 

1234
ISP (příhlásit)