Zemědělský výbor
Usnesení

č. 2k volbě ověřovatele výboru (13. září 2006) 
č. 3k volbě ověřovatele výboru (13. září 2006) 
č. 4k volbě předsedy výboru (13. září 2006) 
č. 5k volbě místopředsedy výboru (13. září 2006) 
č. 6k volbě místopředsedy výboru (13. září 2006) 
č. 7k volbě místopředsedy výboru (13. září 2006) 
č. 8k volbě místopředsedy výboru (13. září 2006) 
č. 9k volbě místopředsedy výboru (13. září 2006) 
č. 10k Výroční zprávě Pozemkového fondu České republiky za rok 2005 a Roční účetní závěrce Pozemkového fondu České republiky za rok 2005 (sněmovní tisk 12) (27. září 2006) 
č. 11ke Zprávě o stavu zemědělství ČR za rok 2005 (sněmovní tisk 13) (27. září 2006) 
č. 12k volbě ověřovatele výboru (27. září 2006) 
č. 13k volbě ověřovatele výboru (27. září 2006) 
č. 14ke zřízení podvýborů (27. září 2006) 
č. 15k Státnímu závěrečnému účtu České republiky za rok 2005, kapitola 329 - Ministerstvo zemědělství (včetně finančních vztahů k Státnímu fondu pro zúrodnění půdy a k Státnímu zemědělskému a intervenčnímu fondu). Nástroje realizace společné zemědělské politiky EU s dopady na státní rozpočet. (4. října 2006) 
č. 16k Státnímu závěrečnému účtu České republiky za rok 2005, kapitole 346 - Český úřad zeměměřický a katastrální (4. října 2006) 
č. 17k vyslání delegace zemědělského výboru do Slovenské republiky ve dnech 21. - 24.11.2006 (26. října 2006) 
č. 18k vládnímu návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2007 (sněmovní tisk 52) - Kapitola č. 346 - Český úřad zeměměřický a katastrální (1. listopadu 2006) 
č. 19k vládnímu návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2007 (sněmovní tisk 52) - kapitola č. 329 Ministerstvo zemědělství a Návrh rozpočtu Státního zemědělského a intervenčního fondu na rok 2007 (1. listopadu 2006) 
č. 20k Dotačním programům zemědělství pro rok 2007, poskytovaným podle § 2 a § 2d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů (vládní návrh) /sněmovní tisk 81/ (15. listopadu 2006) 
č. 21k Návrhu rozpočtu Státního zemědělského intervenčního fondu na rok 2007 /vládní návrh/ (sn. tisk 88) (15. listopadu 2006) 

12345>>
ISP (příhlásit)