Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu
Usnesení

č. 222k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony (tisk 1025) (24. února 2010) 
č. 223k návrhu poslanců Petra Bratského, Vlasty Bohdalové, Milana Bičíka, Ondřeje Lišky, Zbyňka Novotného, Jiřího Carbola, Olgy Zubové, Ivana Ohlídala a Ladislavy Zelenkové na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (tisk 1038) (16. března 2010) 
č. 224k návrhu na udělení znaků a vlajek (13. dubna 2010) 

<<56789
ISP (příhlásit)