Volební výbor
Usnesení

č. 2k volbě předsedy výboru (17. července 2002) 
č. 12k návrhu postupu volebního výboru při stanovení pořadí uvedení jednotlivých kandidátů na kandidátce pro volbu člena Rady České televize Poslaneckou sněmovnou (29. listopadu 2002) 
č. 14k termínu a pořadu 5. schůze výboru (29. listopadu 2002) 
č. 17k informaci o došlých návrzích na členy Rady České televize (9. dubna 2003) 
č. 25k návrhu kandidátky na volbu 5 členů Rady České televize (15. května 2003) 
č. 32k informaci o došlých návrzích na členy Rady Českého rozhlasu (14. ledna 2004) 
č. 36k informaci o ověření náležitostí kandidátů na členy Rady Českého rozhlasu (22. ledna 2004) 
č. 37k návrhu kandidátky na volbu 3 členů Rady Českého rozhlasu (22. ledna 2004) 
č. 38k návrhu pořadu 14. schůze výboru (11. února 2004) 
č. 40k určení zpravodajů výboru k prověření návrhů kandidátů na člena Rady České televize (11. února 2004) 
č. 44k návrhu kandidátky na volbu člena Rady České televize (19. února 2004) 
č. 45k termínu a pořadu 16. schůze výboru (19. února 2004) 
č. 46k volbě předsedy výboru (4. listopadu 2004) 
č. 48k návrhu pořadu 17. schůze výboru (15. února 2005) 
č. 51k informaci o došlých návrzích na pět členů Rady České televize (8. března 2005) 
č. 53k termínu a pořadu 19. schůze výboru (8. března 2005) 
č. 55k návrhu postupu volebního výboru při výběru kandidátů pro volbu pěti členů Rady České televize Poslaneckou sněmovnou (10. května 2005) 
č. 57k návrhu postupu volebního výboru při převzetí návrhů kandidátů na členy /2/ Rady České televize (16. srpna 2005) 
č. 71k informaci o došlých návrzích na člena Rady České televize (7. prosince 2005) 
č. 73k návrhu pořadu 24. schůze výboru (18. ledna 2006) 

12
ISP (příhlásit)