Volební výbor
Usnesení

č. 1k volbě ověřovatelů výboru (17. července 2002) 
č. 2k volbě předsedy výboru (17. července 2002) 
č. 3k volbě místopředsedů (17. července 2002) 
č. 4k termínu příští schůze výboru (17. července 2002) 
č. 5k návrhu pořadu 2. schůze výboru (16. října 2002) 
č. 6k návrhu postupu volebního výboru při převzetí návrhů kandidátů na člena Rady České televize (16. října 2002) 
č. 7k termínu a pořadu 3. schůze výboru (16. října 2002) 
č. 8k informaci o došlých návrzích na člena Rady České televize (7. listopadu 2002) 
č. 9k návrhu způsobu výběru kandidátů na člena Rady České televize (7. listopadu 2002) 
č. 10k termínu a pořadu 4. schůze výboru (7. listopadu 2002) 
č. 11k informaci o došlých dokladech kandidátů na člena Rady České televize (29. listopadu 2002) 
č. 12k návrhu postupu volebního výboru při stanovení pořadí uvedení jednotlivých kandidátů na kandidátce pro volbu člena Rady České televize Poslaneckou sněmovnou (29. listopadu 2002) 
č. 13k návrhu kandidátky na volbu člena Rady České televize (29. listopadu 2002) 
č. 14k termínu a pořadu 5. schůze výboru (29. listopadu 2002) 
č. 15k volbě člena Rady České televize na 10. schůzi Poslanecké sněmovny (4. března 2003) 
č. 16k termínu a pořadu 6. schůze výboru (4. března 2003) 
č. 17k informaci o došlých návrzích na členy Rady České televize (9. dubna 2003) 
č. 18ke způsobu výběru kandidátů na členy Rady České televize (9. dubna 2003) 
č. 19k termínu a pořadu 7. schůze výboru (9. dubna 2003) 
č. 20k informaci o došlých dokladech kandidátů na členy (5) Rady České televize (23. dubna 2003) 

12345
ISP (příhlásit)