Volební výbor
Usnesení

č. 1k volbě ověřovatelů výboru (17. července 2002) 
č. 5k návrhu pořadu 2. schůze výboru (16. října 2002) 
č. 10k termínu a pořadu 4. schůze výboru (7. listopadu 2002) 
č. 24k návrhu postupu volebního výboru při stanovení pořadí uvedení jednotlivých kandidátů na kandidátce pro volbu člena Rady České televize Poslaneckou sněmovnou (15. května 2003) 
č. 26k termínu a pořadu 10. schůze výboru (15. května 2003) 
č. 27k návrhu pořadu 10. schůze výboru (27. listopadu 2003) 
č. 31k návrhu pořadu 12. schůze výboru (14. ledna 2004) 
č. 39k informaci o došlých návrzích na člena Rady České televize (11. února 2004) 
č. 42k informaci o prověření dokladů kandidátů na člena Rady České televize (19. února 2004) 
č. 48k návrhu pořadu 17. schůze výboru (15. února 2005) 
č. 50k návrhu pořadu 18. schůze výboru (15. února 2005) 
č. 58k návrhu pořadu 20. schůze výboru (13. září 2005) 
č. 66k termínu a pořadu 22. schůze výboru (11. října 2005) 
č. 69k návrhu postupu volebního výboru při převzetí návrhů kandidátů na člena Rady České televize (8. listopadu 2005) 
č. 72k určení zpravodajů výboru k prověření návrhů kandidátů na člena Rady České televize (7. prosince 2005) 
č. 76k návrhu postupu volebního výboru při výběru kandidátů pro volbu členů Rady Českého rozhlasu a člena Rady České televize Poslaneckou sněmovnou (18. ledna 2006) 
č. 81k informaci o došlých návrzích na člena Rady Českého rozhlasu (4. dubna 2006) 
č. 85k návrhu postupu volebního výboru při výběru kandidátů pro volbu člena Rady Českého rozhlasu Poslaneckou sněmovnou (19. dubna 2006) ISP (příhlásit)