Branný a bezpečnostní výbor
Usnesení

č. 1 (20. ledna 1993) 
č. 2k zásadám zákona o protikomunistickém odboji /tisk 27/ (20. ledna 1993) 
č. 3k vládnímu návrhu zákona o působnosti Správy státních hmotných rezerv /tisk 4/ (20. ledna 1993) 
č. 4k návrhu řešení některých aktuálních problémů spojených s migrací v rámci České republiky (20. ledna 1993) 
č. 5k vládnímu návrhu zákona ČNR, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 200/1990 Sb., o přestupcích a doplňuje zákon České národní rady č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky /tisk 17/ (20. ledna 1993) 
č. 6k návrhu poslanců Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky na vydání zákona, kterým se mění zákon o trestním řízení soudním (trestní řád) /tisk 82/ (10. února 1993) 
č. 7k vládnímu návrhu zásad zákona České národní rady o majetku České republiky /tisk 24/ (10. února 1993) 
č. 8k uspořádání semináře (11. února 1993) 
č. 9k řešení problematiky útvarů rychlého nasazení a dohodu o spolupráci s jednotkami policie (17. února 1993) 
č. 10k materiálu Koncepce ministerstva vnitra České republiky v oblasti vnitřního pořádku a bezpečnosti a doktríny policie ČR (18. února 1993) 
č. 11k příkazu generálního prokurátora ze dne 7. ledna 1993, kterým se určují prokurátoři oprávnění vydávat povolení k používání prostředků operativní techniky (18. února 1993) 
č. 12 (18. února 1993) 
č. 13 (18. února 1993) 
č. 14k zásadám zákona o některých opatřeních souvisejících s ochranou veřejného zájmu, kterým se ruší zákon ČNR č. 283/1992 Sb. (tisk 120) (10. března 1993) 
č. 16k Zprávě o závěrech šetření zákroku Policie ČR při konání dostihů 102. Velké pardubické (11. března 1993) 
č. 17k zásadám zákona o pobytu, přistěhovalectví a azylu (tisk 116) (11. března 1993) 
č. 18k vládnímu návrhu zákona o Kanceláři prezidenta republiky /tisk 145/ (17. března 1993) 
č. 19k informaci vlády České republiky o stavu jednání s vládou SRN ve věci vysídlení přistěhovalců z území SRN (23. března 1993) 
č. 21k Volebnímu řádu pro tajné hlasování při volbě předsedy vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky pro vyšetření okolností souvisejících s akcemi "Norbert", "Vlna" a "Zásah" (23. března 1993) 
č. 22k návrhu poslanců M. Kašpárka a dalších na vydání zásad ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky /tisk 135/ (7. dubna 1993) 

12345>>
ISP (příhlásit)