Dočasná komise pro hodnocení účinnosti vládní pomoci v rámci COVID
Pozvánky na schůze

č. 1 (21. července 2020) 
č. 2 (3. září 2020) 
č. 3 (8. prosince 2020) - veřejnosti nepřístupná s výjim. přizvaných hostů 
č. 4 (21. ledna 2021) - zrušena 
č. 5 (30. března 2021) - veřejnosti nepřístupná s výjim. přizvaných hostů ISP (příhlásit)