Dočasná komise pro hodnocení účinnosti vládní pomoci v rámci COVID
Usnesení

č. 1k volbě ověřovatelů komise (21. července 2020) 
č. 2k volbě místopředsedy komise (21. července 2020) 
č. 3k volbě místopředsedy komise (3. září 2020) 
č. 4k počtu a struktuře OSVČ (3. září 2020) 
č. 5k odpuštění minimální zálohy zdravotního pojištění pro OSVČ (zákon č. 134/20 Sb.) (3. září 2020) 
č. 6k odpuštění minimální zálohy sociálního pojištění pro OSVČ (zákon č. 134/20 Sb.) (3. září 2020) 
č. 7ke kompenzačnímu bonusu pro OSVČ (zákony č. 159/20 Sb. a 234/20 Sb.) a pro malá s. r. o. (zákon č. 262/20 Sb.) (3. září 2020) 
č. 8k moratoriu na splácení úvěrů (zákon č. 177/20 Sb.) (3. září 2020) 
č. 9k odkladu nájemného, byty (zákon č. 209/20 Sb.) (3. září 2020) 
č. 10k odkladu nájemného, prostory pro podnikání (zákon č. 210/20 Sb.) (3. září 2020) 
č. 11k odpuštění sociálního pojištění placeného zaměstnavatelem pro firmy do 50 zaměstnanců – Antivirus C (zákon č. 300/20 Sb.), k programům Antivirus A, Antivirus B (3. září 2020) 
č. 12k ošetřovnému COVID pro zaměstnance (zákony 133/20 Sb., 230/20 Sb.) (3. září 2020) 
č. 13k ošetřovnému COVID pro OSVČ (3. září 2020) 
č. 14ke kompenzacím 2021 (30. března 2021) 
č. 15ke kompenzacím 2021 (30. března 2021) ISP (příhlásit)