Rozpočtový výbor
Podvýbor pro financování územních samospráv a využívání prostředků Evropské unie
Usnesení

č. 1k určení počtu ověřovatelů podvýboru a jejich volbě (7. března 2018) 
č. 2k volbě místopředsedů podvýboru (7. března 2018) 
č. 3K informaci o využívání prostředků EU po roce 2020 v ČR, budoucnost financí EU a informaci o zřízení Evropského měnového fondu (7. března 2018) 
č. 4k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 286) (30. ledna 2019) ISP (příhlásit)