Kontrolní výbor
Podvýbor pro kontrolu hospodaření veřejného sektoru
Usnesení

č. 1k stanovení počtu ověřovatelů podvýboru a k volbě ověřovatelů podvýboru (15. února 2018) 
č. 2k volbě místopředsedy podvýboru (15. února 2018) 
č. 4k informaci předsedy Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí o hospodaření ÚDHPSH v roce 2017 a o čerpání finančních prostředků ze státního rozpočtu v roce 2018 (15. března 2018) 
č. 9k návrhu termínu a programu 5. schůze podvýboru (12. července 2018) 
č. 10k volbě místopředsedy podvýboru (10. ledna 2019) 
č. 11k návrhu termínu a programu 6. schůze podvýboru (10. ledna 2019) 
č. 12k informaci o činnosti Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí (22. února 2019) 
č. 13k návrhu termínu a programu 7. schůze podvýboru (22. února 2019) 
č. 14k návrhu termínu a programu 8. schůze podvýboru (21. března 2019) 
č. 15k návrhu termínu a programu 9. schůze podvýboru (3. října 2019) 
č. 16k návrhům změn v závěrečných účtech kapitol státního rozpočtu (11. června 2020) 
č. 17k návrhu termínu a programu příští schůze podvýboru (11. června 2020) ISP (příhlásit)