Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu
Usnesení

č. 1k volbě ověřovatelů výboru (29. listopadu 2017) 
č. 2k volbě volební komise pro volbu předsedy výboru (29. listopadu 2017) 
č. 3k volbě předsedy výboru (29. listopadu 2017) 
č. 4k volbě místopředsedů výboru (6. prosince 2017) 
č. 5k návrhu státního rozpočtu na rok 2018, kapitola 334 - Ministerstvo kultury ČR (6. prosince 2017) 
č. 6k návrhu rozpočtu na rok 2018 - Státní fond kultury ČR (6. prosince 2017) 
č. 7k návrhu rozpočtu na rok 2018 - Státní fond kinematografie (6. prosince 2017) 
č. 8k návrhu rozpočtu na rok 2018, kapitola 361 - Akademie věd ČR (6. prosince 2017) 
č. 9k návrhu rozpočtu na rok 2018, kapitola 321 - Grantová agentura ČR (6. prosince 2017) 
č. 10ke Zprávě o činnosti kontrolní rady Grantové agentury ČR za období od října 2016 do září 2017(sněmovní tisk 6) (6. prosince 2017) 
č. 11ke stanovení výše odměn členům kontrolní rady Grantové agentury ČR (6. prosince 2017) 
č. 12k návrhu rozpočtu na rok 2018, kapitola 377 - Technologická agentura ČR (6. prosince 2017) 
č. 13k návrhu rozpočtu na rok 2018 - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR (7. prosince 2017) 
č. 14ke svolání výboru (7. prosince 2017) 
č. 15k návrhu zákona o státním rozpočtu na rok 2018, kapitoly 333 - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (7. prosince 2017) 
č. 16ke zřízení podvýboru pro sport (11. ledna 2018) 
č. 17ke zřízení podvýboru pro heraldiku a vexilologii (11. ledna 2018) 
č. 18ke zřízení podvýboru pro vědu a vysoké školy (11. ledna 2018) 
č. 19ke zřízení podvýboru pro regionální školství (11. ledna 2018) 
č. 20ke zřízení podvýboru pro náhradní výchovnou péči (11. ledna 2018) 

12345>>
ISP (příhlásit)