Vyšetřovací komise pro vyšetření závažných pochybení, která se stala při přípravě a realizaci stavby dálnice D47
Usnesení

č. 1Volba místopředsedy a ověřovatele (bod 2) (3. května 2016) 
č. 2Volba místopředsedy a ověřovatele (bod 2) (3. května 2016) 
č. 3Stanovení harmonogramu činnosti komise (bod 3) (3. května 2016) 
č. 4Volba ověřovatele (bod 2) (28. června 2016) 
č. 5Vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny PČR pro vyšetření závažných pochybení, která se stala při přípravě a realizaci stavby dálnice D47 (13. září 2016) 
č. 6Podkladové materiály od společnosti Eurovia CS, a. s. (rozšířený bod 3) (21. září 2016) 
č. 7Pozvání osob k podání vysvětlení (bod 4) (21. září 2016) 
č. 8Pozvání osob k podání vysvětlení (bod 4) (21. září 2016) 
č. 9Zasedání komise budou neveřejná (1. listopadu 2016) ISP (příhlásit)