Hospodářský výbor
Podvýbor pro inovace, letectví a kosmonautiku
Pozvánky na schůze

č. 1 (27. března 2014) 
č. 2 (17. dubna 2014) 
č. 3, slavnostní zasedání - udělování ocenění za celoživotní přínos pro čs. letectví, kosmonautiku a jeho propagaci (22. května 2014) 
č. 4 (29. května 2014) 
č. 5 (2. října 2014) 
č. 6 (11. listopadu 2014) 
č. 7 (15. ledna 2015) 
č. 8 (19. února 2015) 
č. 9 (13. dubna 2015) 
č. 10 (22. dubna 2015) 
č. 11 (11. června 2015) 
č. 12 (17. září 2015) 
č. 13 (16. října 2015) 
č. 14 (10. prosince 2015) 
č. 15 (5. února 2016) 
č. 16 (18. února 2016) 
č. 17 (14. dubna 2016) 
č. 18 (9. června 2016) 
č. 19 (22. září 2016) 
č. 20 (13. března 2017) ISP (příhlásit)