Petiční výbor
Usnesení

č. 1k volbě ověřovatelů výboru (5. prosince 2013) 
č. 2k volbě volební komise výboru (5. prosince 2013) 
č. 3k volbě předsedy výboru (5. prosince 2013) 
č. 4k určení počtu místopředsedů výboru (5. prosince 2013) 
č. 5k volbě místopředsedů výboru (5. prosince 2013) 
č. 6k návrhu pořadu a termínu příští schůze (5. prosince 2013) 
č. 7k vládnímu návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2014 Kapitola 309 - Kancelář veřejného ochránce práv (10. prosince 2013) 
č. 8k vládnímu návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2014 Kapitola 304 - Úřad vlády České republiky (10. prosince 2013) 
č. 9k vládnímu návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2014 Kapitola 343 - Úřad pro ochranu osobních údajů (10. prosince 2013) 
č. 10k Zásadám petičního výboru pro vyřizování peticí doručených Poslanecké sněmovně a jejím orgánům (10. prosince 2013) 
č. 11k návrhu a termínu pořadu příští schůze (10. prosince 2013) 
č. 12k programu 3. schůze petičního výboru (14. ledna 2014) 
č. 13k Souhrnné zprávě o činnosti veřejného ochránce práv za rok 2012 (sněmovní tisk č. 48) (14. ledna 2014) 
č. 14k "Informaci o činnosti VOP za třetí čtvrtletí roku 2013" (14. ledna 2014) 
č. 15ke "Zprávě o jednotlivých věcech, v nichž nebylo dosaženo dostatečných opatření k nápravě ani postupem podle § 20 zákona č. 349/1999 Sb." (14. ledna 2014) 
č. 16k projednání vládního návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (sněmovní tisk č. 30) (14. ledna 2014) 
č. 17k nově podaným peticím (14. ledna 2014) 
č. 18k návrhu termínu a programu příští schůze (14. ledna 2014) 
č. 19k záměru zahraničních aktivit petičního výboru pro rok 2014 (14. ledna 2014) 
č. 20k projednání vládního návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (sněmovní tisk č. 30) (14. ledna 2014) 

12345>>
ISP (příhlásit)