Výbor pro obranu
Podvýbor pro kontrolu programového financování AČR
Dokumenty

Pozvánky na schůze

č. 4 (14. června 2007)
č. 5 (13. září 2007)

Zápisy z jednání

č. 8 (5. listopadu 2008)
č. 3 (4. dubna 2007)

Usnesení

č. 3k stavu plnění rozpočtu na I. čtvrtletí 2008 kapitoly 307 za oblast programového financování AČR (9. dubna 2008)
č. 2k státnímu závěrečnému účtu za rok 2007 – kapitola 307 – oblast programového financování AČR (9. dubna 2008)ISP (příhlásit)