Zemědělský výbor
Dokumenty

Pozvánky na schůze

č. 7 (6. prosince 2006)
č. 10 (4. dubna 2007)

Zápisy z jednání

č. 3 (4. října 2006)
č. 2 (27. září 2006)

Usnesení

č. 68k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 351/ (29. listopadu 2007)
č. 12k volbě ověřovatele výboru (27. září 2006)
č. 20k Dotačním programům zemědělství pro rok 2007, poskytovaným podle § 2 a § 2d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů (vládní návrh) /sněmovní tisk 81/ (15. listopadu 2006)
č. 65k Návrhu rozpočtu Státního zemědělského intervenčního fondu na rok 2008 /sněmovní tisk 353/ (29. listopadu 2007)
č. 71k Návrhu rozpočtu Státního zemědělského intervenčního fondu na rok 2008 /sněmovní tisk 353/ (doprovodné usnesení k č. 65) (29. listopadu 2007)

Semináře

RY120308.doc
RY091106.doc
RY020908.docISP (příhlásit)