Zahraniční výbor
Dokumenty

Pozvánky na schůze

č. 16 (3. října 2007)
č. 18 (28. listopadu 2007)

Zápisy z jednání

č. 12 (4. a 5. dubna 2007)
č. 15 (23. srpna 2007)

Usnesení

č. 82k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohody o letecké dopravě mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Spojenými státy americkými na straně druhé /sněmovní tisk 256/ - doprovodné usnesení (15. listopadu 2007)
č. 79k návrhu na vyslání delegace zahraničního výboru do Makedonie (15. listopadu 2007)
č. 80k vládnímu návrhu, který se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouvy mezi Českou republikou a Bulharskou republikou o vzájemné ochraně a výměně utajovaných informací /sněmovní tisk 235/ (15. listopadu 2007)
č. 31k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dodatkový protokol k Ženevským úmluvám z 12. srpna 1949 o přijetí dalšího rozeznávacího znaku, přijatý dne 8. prosince 2005 v Ženevě /sněmovní tisk 77/ (17. ledna 2007)
č. 93k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Evropskou unií, Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o přidružení Švýcarské konfederace k provádění, uplatňování a rozvoji schengenského acquis /sněmovní tisk 327/ (28. listopadu 2007)ISP (příhlásit)