Výbor pro evropskou integraci
Dokumenty

Pozvánky na schůze

č. 24
č. 23

Zápisy z jednání

č. 22
č. 19

Usnesení

č. 143k vládnímu návrhu, kterým se Parlamentu České republiky předkládá k vyslovení souhlasu s přístupem Protokol vypracovaný na základě článku K.3 Smlouvy o Evropské unii a článku 41 odst. 3 Úmluvy o Europolu o výsadách a imunitách Europolu, členů jeho orgánů, náměstků ředitele a zaměstnanců Europolu ze dne 19. června 1997 /sněmovní tisk 568/ (15. dubna 2004)
č. 140k Návrhu koncepce směřování České republiky v rámci EU na léta 2004 - 2013 (15. dubna 2004)
č. 135k uspořádání semináře „Transparence procesů tvorby úhrad léčiv v souvislosti se vstupem České republiky do EU“. (23. března 2004)
č. 132k cestě delegace VEI na Island (25. února 2004)
č. 131k cestě delegace VEI do Skotska (25. února 2004)ISP (příhlásit)