Výbor pro evropskou integraci
Dokumenty

Pozvánky na schůze

č. 23
č. 4

Zápisy z jednání

č. 23
č. 22

Usnesení

č. 39k návrhu na potvrzení místopředsedy podvýboru pro regionální a přeshraniční spolupráci (30. ledna 2003)
č. 38k volbě člena podvýboru pro regionální a přeshraniční spolupráci (27. listopadu 2002)
č. 30k vládnímu návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2003 (sněmovní tisk 93): kapitola 398 - Všeobecná pokladní správa, výdaje k zajištění činnosti Národního fondu (14. listopadu 2002)
č. 29k vládnímu návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2003 (sněmovní tisk 93): kapitola 317 - Ministerstvo pro místní rozvoj, část státní a veřejné prostředky vynakládané na předvstupní programy EU (14. listopadu 2002)
č. 4k volbě místopředsedů výboru pro evropskou integraci (17. července 2002)ISP (příhlásit)