Výbor pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí
Dokumenty

Pozvánky na schůze

č. 65
č. 64

Zápisy z jednání

č. 65
č. 64

Usnesení

č. 223ke stavu připravenosti České republiky na čerpání finančních prostředků z fondů Evropské unie (1. října 2004)
č. 193Vládní návrh zákona o změnách hranic krajů a o změně zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností, sněmovní tisk 604. (14. dubna 2004)
č. 191Návrh poslanců Jiřího Hanuše, Hany Orgoníkové, Vlastimila Dlaba a dalších na vydání zákona o výstavbě dálnic a rychlostních silnic a o změně některých zákonů, sněmovní tisk 373 (10. března 2004)
č. 189Návrh poslance Michala Haška na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 290/2002 Sb., o přechodu některých dalších věcí, práv a závazků České republiky na kraje a obce, občanská sdružení působící v oblasti tělovýchovy a sportu a o souvisejících změnách a o změně zákona č. 157/2000 Sb., o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku České republiky, ve znění zákona č. 10/2001 Sb., a zákona č. 20/1996 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk 378. (11. března 2004)
č. 250k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů, sněmovní tisk 265. (21. ledna 2005)ISP (příhlásit)