Hospodářský výbor
Dokumenty

Pozvánky na schůze

č. 60
č. 6

Usnesení

č. 318ke zprávě ministra Dlouhého - Aero holding (17. listopadu 1994)
č. 317ke zprávě ministra Dlouhého - petrochemie (17. listopadu 1994)
č. 316ke zprávě ministra Dlouhého - Škoda a. a. s. (17. listopadu 1994)
č. 118k výběrovému řízení (4. listopadu 1993)
č. 117k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy ČR, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, ve znění pozdějších předpisů - tisk 547 (3. listopadu 1993)ISP (příhlásit)