Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu
Dokumenty

Pozvánky na schůze

č. 58 (8. září 2021)
č. 57 (14. července 2021)

Zápisy z jednání

č. 6 (25. a 26. dubna 2018)
č. 58 (8. září 2021)

Usnesení

č. 328k Informaci zástupců Ministerstva financí o stavu příprav metodického výkladu k zákonu č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v souvislosti s dopadem na veřejné vysoké školy (8. září 2021)
č. 327k postoupení agendy podvýboru pro kulturu k projednání (8. září 2021)
č. 326k návrhu na udělení znaků a vlajek (8. září 2021)
č. 325ke svolání 58. schůze výboru (14. července 2021)
č. 324k informaci ministra školství, mládeže a tělovýchovy Roberta Plagy a ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha o stavu příprav na zahájení školního roku 2021/2022 v souvislosti s epidemií COVID-19 (14. července 2021)

Záznamy z jednání

č. 69záznam k Návrhu poslanců Jana Čižinského, Lukáše Bartoně, Václava Klause, Kateřiny Valachové, Heleny Langšádlové a Petra Gazdíka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk 115) (5. září 2018)

Semináře

Kulatý stůl - revize rámcových vzdělávacích programůvideokonference (28. dubna 2021)
Budoucnost maturit v ČR (30. října 2019)
Pandemie COVID-19 - společenské dopady (1. července 2020)
k problematice ADHD - Děti s ADHD – tak trochu jiné děti (5. února 2020)
Budoucnost maturit v ČR (30. října 2019)ISP (příhlásit)