Vyšetřovací komise k prověření, zda nedocházelo k protiprávnímu jednání v souvislosti s možným neoprávněným získáváním spisů orgánů činných v trestním řízení nebo informací z těchto spisů a zda informace takto získané nebyly zneužívány k ovlivňování politické soutěže nebo destabilizaci demokratického právního státu
Dokumenty

Pozvánky na schůze

č. 11 (8. září 2017)
č. 10 (7. září 2017)ISP (příhlásit)