Vyšetřovací komise k prověření činnosti příslušníků Policejního prezidia České republiky, Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu Policie České republiky a státních zástupců Vrchního státního zastupitelství v Olomouci v souvislosti s reorganizací ÚOOZ a ÚOKFK Policie České republiky k 1. srpnu 2016
Dokumenty

Pozvánky na schůze

č. 16 (30. ledna 2017)
č. 15 (19. ledna 2017)

Usnesení

č. 46ke schválení závěrečné zprávy (30. ledna 2017)
č. 45ke zvolení zpravodaje závěrečné zprávy (30. ledna 2017)
č. 44ke spáchání trestného činu, jehož důsledkem byl nezákonný únik informací (30. ledna 2017)
č. 43k návrhu, aby PS požádala vládu o změnu trestního řádu (30. ledna 2017)
č. 42k návrhu na změny trestního řádu a trestního zákoníku (30. ledna 2017)ISP (příhlásit)