Petiční výbor
Dokumenty

Pozvánky na schůze

č. 42 (5. září 2017)
č. 41 (11. července 2017)

Zápisy z jednání

č. 42 (5. září 2017)
č. 41 (11. července 2017)

Usnesení

č. 199ke Zprávě o peticích přijatých Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR, jejich obsahu a způsobu vyřízení za období od 1. 1. 2017 do 30. 6. 2017 (5. září 2017)
č. 198k nově podaným peticím (5. září 2017)
č. 197k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon), ve znění pozdějších předpisů a další související zákony (tisk č. 688) - jednání garančního výboru mezi 2. a 3. čtením (5. září 2017)
č. 196ke schválení programu 42. schůze (5. září 2017)
č. 195k projednání „Petice za nepřijetí novely zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících s kariérním systémem učitelů (tzv. kariérní řád)" (petice č. 4/P/2017) (11. července 2017)

Záznamy z jednání

č. 169k vládnímu návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2017, Kapitola 304 - Úřad vlády České republiky (1. listopadu 2016)
č. 128k vládnímu návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2016, Kapitola 304 - Úřad vlády České republiky (10. listopadu 2015)

Semináře

Regulace prostituce - ano či ne? (7. října 2014)ISP (příhlásit)