Výbor pro bezpečnost
Zahraniční cesty

Makedonie Jednání Výboru pro bezpečnost v Makedonské republice (29. 6. 2016)
Dne 22.6.2016 jednala delegace Výboru pro bezpečnost Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky vedená jejím předsedou Ing. Romanem Váňou ve Skopji s výborem pro obranu a bezpečnost Parlamentu Makedonské republiky, s poslaneckou skupinou pro spolupráci s Parlamentem ČR a se zástupci Ministerstva vnitra.

Mezi hlavní diskutovaná témata patřila současná migrační krize a bezpečnostní aspekty makedonské vnitropolitické Hostitelé mj. vyjadřovali vděčnost za „velmi důležitou a navíc včasnou“ materiální, finanční i personální pomoc, kterou Česká republika jejich zemi poskytuje a oceňovali „dlouhodobou a konzistentní“ podporu v zájmu integrace do euroatlantických struktur. Opakovaně zazněla chvála na „vysokou profesionalitu, odvahu a iniciativnost“ příslušníků českých policejních kontingentů, kteří nyní již potřetí pomáhají při střežení makedonsko-řecké hranice. Předseda české delegace vyzdvihl důležitost „pevného a odvážného makedonské přístupu“ při řešení migrační krize – „Makedonie pomáhá celé Evropě“, přislíbil, že česká podpora makedonskému směřování do EU i NATO bude pokračovat i v budoucnu, a jako jednu z dalších možných inovativních a pro obě strany přínosných forem pokračování bezpečnostní spolupráce zmínil výcvik/školení příslušníků makedonských policejních složek na území České republiky. Tato myšlenka byla ze strany hostitelů přivítána velmi pozitivně.
Jednání Výboru pro bezpečnost v Makedonské republice (29. 6. 2016)
Jednání Výboru pro bezpečnost v Makedonské republice (29. 6. 2016)
Jednání Výboru pro bezpečnost v Makedonské republice (29. 6. 2016)

Navigace sekce Výbor pro bezpečnostISP (příhlásit)