Mandátový a imunitní výbor
Zahraniční cesty

Slovensko Slovensko 1. - 3. října 2019 (9. 10. 2019)
Ve dnech 1. - 3. října 2019 se v Bratislavě uskutečnilo jednání členů delegace MIV s partnerskými výbory Národní rady Slovenské republiky.

Delegace mandátového a imunitního výboru se, společně s delegacemi ústavně právního výboru Poslanecké sněmovny a mandátového a imunitního výboru Senátu, zúčastnila jednání s partnerskými výbory Národní rady Slovenské republiky, která se uskutečnila ve dnech 1. až 3. října 2019 v Bratislavě.

            Předmětem jednání byla problematika agendy výborů, zúčastněných na společném jednání; především vzniku a zániku mandátu poslance, střetu zájmů, disciplinárnímu řízení a řízení o vydávání souhlasu k trestnímu stíhání, zadržení poslance a jeho vzetí do vazby, podmínkám výkonu trestu, odnětí svobody i Etickému kodexu poslance. Pozornost byla věnována především slovenské úpravě neuplatňování mandátu poslance, pokud je poslanec jmenovaný členem vlády SR, státním tajemníkem, ředitelem SIS, vedoucím Kanceláře prezidenta SR, vedoucím ústředního orgánu státní správy, který není členem vlády SR, nebo je ve výkonu vazby; a nastupování náhradníků.

            Další rozhovory byly vedeny s předsedou Státní komise pro volby a kontrolu financování politických stran panem Eduardem Báránym, s předsedkyní Soudcovské rady SR paní Lenkou Praženkovou a státní tajemnicí ministerstva spravedlnosti SR paní Editou Pfundtner. Úroveň bilaterálních vztahů se Slovenskou republikou byla předmětem schůzky s českým velvyslancem J. E. panem Tomášem Tuhým.Navigace sekce Mandátový a imunitní výborISP (příhlásit)