Hospodářský výbor
Zahraniční cesty

Estonsko Ve dnech 21. - 23. září 2017 navštívil předseda HV PSP ČR Martin Kolovratník Estonsko v rámci předsednictví v Radě EU. (26. 9. 2017)

Konference předsedů hospodářských výboru byla zaměřena na dopravní infrastrukturu v evropském regionu. Následná diskuse se zaměřovala nejen na financování a budoucí rozvoj dopravní infrastruktury, ale též na efektivitu spojení, digitalizaci, bezpečnost a progresivní integraci v rámci celého regionu.

Hlavními řečníky byli nejen předsedové hospodářských výborů jednotlivých zemí, ale i zástupci Evropského Parlamentu a Evropské komise ( komisařka pro dopravu Violeta Bulc, Pavel Telička).

"Evropa chce celé své území do roku 2050 propojit a udělat z něj jeden jediný společný evropský dopravní prostor. Ne nadarmo se říká, že společně jsme všichni silnější. A ne jinak je tomu v případě EU. Pokud budeme všichni postupovat společně a jednoduše, tak potom můžeme být konkurenceschopní vůči Americe, Číně, Japonsku a zbytku celého světa. Rychlá doprava nám dává mnohem větší šanci pro rozvoj ekonomiky, růst firem, možnost hledat si práci kdekoliv a neposlední řadě představuje potenciál pro turismus", říká předseda hospodářského výboru Martin Kolovratník.
Ve dnech 21. - 23. září 2017 navštívil předseda HV PSP ČR Martin Kolovratník Estonsko v rámci předsednictví v Radě EU. (26. 9. 2017)
Ve dnech 21. - 23. září 2017 navštívil předseda HV PSP ČR Martin Kolovratník Estonsko v rámci předsednictví v Radě EU. (26. 9. 2017)

Navigace sekce Hospodářský výborISP (příhlásit)