Sněmovní tisk 852
Novela z. o státní sociální podpoře

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3

Předkladatel

Skupina poslanců (Vít Rakušan, Věra Kovářová, Jan Farský, Petr Gazdík, Jana Krutáková, Petr Pávek) předložila sněmovně návrh zákona 6. 5. 2020.
Zástupce navrhovatele: Rakušan V. a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 852/0 dne 6. 5. 2020. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0852.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 11. 5. 2020. Vláda zaslala stanovisko 2. 6. 2020. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 2. 6. 2020 jako tisk 852/1 (neutrální).
    Stanovisko zaevidováno v systému eKLEP pod čj. OVA 541/20, PID ALBSBPJF6V00.

Poslanecká sněmovna

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
6657Pavla Golasowská18881-28827.docx (21 KB) / PDF (249 KB, 4 strany) 1. 11. 2020 v 19:55:36
6658Pavla Golasowská18882-28828.docx (27 KB) / PDF (260 KB, 4 strany) 1. 11. 2020 v 19:58:42


Deskriptory EUROVOCu: rodičovský příspěvek, sociální zabezpečení, zdravotní pojištění, zprostředkovatelna práce

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)