Sněmovní tisk 730
Novela z. o poskytování dávek osobám se zdravot. postižením

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 16. 1. 2020.
Zástupce navrhovatele: Rakušan V. a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 730/0 dne 22. 1. 2020. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0730.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 24. 1. 2020. Vláda zaslala stanovisko 19. 2. 2020. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 19. 2. 2020 jako tisk 730/1 (neutrální).
    Stanovisko zaevidováno v systému eKLEP pod čj. OVA 105/20, PID ALBSBL89XMWS.

Poslanecká sněmovna

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
8226Lucie Šafránková20450-31012.docx (30 KB) / PDF (253 KB, 3 strany) 22. 4. 2021 v 10:46:24
8485Pavla Golasowská20709-31347.docx (21 KB) / PDF (381 KB, 3 strany) 25. 5. 2021 v 16:03:05


Deskriptory EUROVOCu: dítě, sociální dávky, sociální zabezpečení, zdravotně postižený člověk

Navržené změny předpisů (2)ISP (příhlásit)