Sněmovní tisk 641
Novela z. o úřednících územních samospráv. celků - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 13. 11. 2019.
Zástupce navrhovatele: ministr vnitra.

Poslanecká sněmovna

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
8484Pavla Golasowská20708-31346.docx (21 KB) / PDF (379 KB, 3 strany) 25. 5. 2021 v 16:02:13


Deskriptory EUROVOCu: celoživotní vzdělávání, odborná kvalifikace, samospráva, správní úředník, úředník

Navržené změny předpisů (4)ISP (příhlásit)