Sněmovní tisk 593
Novela z. o matrikách, jménu a příjmení

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 16. 9. 2019.
Zástupce navrhovatele: ministr vnitra.

Poslanecká sněmovna

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
4558Helena Válková16782-25426.doc (52 KB) / PDF (267 KB, 5 stran) 11. 3. 2020 v 10:52:17
4674Petr Dolínek16898-25628.docx (60 KB) / PDF (478 KB, 11 stran) 1. 4. 2020 v 16:01:46
5382Pavla Golasowská17606-26671.doc (38 KB) / PDF (243 KB, 4 strany) 27. 5. 2020 v 13:31:05
5513Pavla Golasowská17737-26830.doc (42 KB) / PDF (272 KB, 4 strany) 2. 6. 2020 v 16:34:37
5523Pavla Golasowská17747-26841.doc (38 KB) / PDF (257 KB, 3 strany) 2. 6. 2020 v 18:10:45
5527Ondřej Profant17751-26845.docx (9 KB) / PDF (295 KB, 3 strany)Seznam schválených křestních jmen.3. 6. 2020 v 11:24:52
5528Ondřej Profant17752-26846.docx (8 KB) / PDF (193 KB, 2 strany)Umožní občanům, kteří jsou zároveň občany jiného státu, uživání jména dle druhého občanství.3. 6. 2020 v 11:25:42
5529Ondřej Profant17753-26847.docx (10 KB) / PDF (303 KB, 5 stran)Umožní snoubencům zvolit si jako své společné příjmení kombinaci obou svých původních příjmení.3. 6. 2020 v 11:26:00
5530Ondřej Profant17754-26848.docx (8 KB) / PDF (209 KB, 4 strany)Dává rodičům možnost dohodou určit jako příjmení dítěte také „kombinované“ příjmení složené z příjmení obou rodičů.3. 6. 2020 v 11:26:17
5531Ondřej Profant17755-26849.docx (9 KB) / PDF (229 KB, 2 strany)Napravuje stav, který vznikl přijetím přechodného ustanovení zákonem č. 312/2013 Sb. Čl. II, ohledně rodných přijmení.3. 6. 2020 v 11:26:43
5800Petr Dolínek18024-27225.docx (52 KB) / PDF (466 KB, 11 stran) 17. 6. 2020 v 12:17:04
5868Dominik Feri18092-27376.doc (56 KB) / PDF (328 KB, 6 stran) 24. 6. 2020 v 14:53:17
6240Barbora Kořanová18464-28147.docx (253 KB) / PDF (671 KB, 29 stran) 15. 9. 2020 v 15:42:21
7580Jan Hamáček19804-30165.docx (14 KB) / PDF (205 KB, 2 strany) 25. 2. 2021 v 17:27:40
8140Ondřej Profant20364-30911.docx (417 KB) / PDF (663 KB, 35 stran)Naplněním závazků ČR vyplývajících z Úmluvy o ochraně lid. práv a základních svobod a judikatury Evropského soudu pro lid. práva ve věci obligatorních sterilizací.14. 4. 2021 v 13:32:06


Deskriptory EUROVOCu: dítě, evidence obyvatelstva, manželství, potomek, příjmení

Navržené změny předpisů (6)ISP (příhlásit)