Sněmovní tisk 526
Vl.n.z. o jednorázovém příspěvku důchodci

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 25. 6. 2015.
Zástupce navrhovatele: min. práce a soc. věcí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 526/0 dne 25. 6. 2015.
  Návrh zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 725/15, PID KORN9XEG6C47.


  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 8. 7. 2015 (usnesení č. 182). Určil zpravodaje: RSDr. Miroslav Opálka a navrhl Výbor pro sociální politiku jako garanční.

 • 1

  1. Čtení
  Návrh projednán v obecné rozpravě 15. 9. 2015 na 31. schůzi.
  Sněmovna nesouhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení.
  Čtení proběhlo 15. 9. 2015 na 31. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 860).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 30 dní.

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 20. 10. 2015 na 33. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 20. 10. 2015 na 33. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 526/2, který byl rozeslán 21. 10. 2015 v 13:17.

 • G

 • 3

  3. Čtení proběhlo 13. 11. 2015 na 35. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 52, usnesení č. 955).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 20. 11. 2015 návrh zákona Senátu jako tisk 157, dokument 157/0.

 • O

  Organizační výbor dne 25. 11. 2015 stanovil garančním výborem Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku.

 • V
  • Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku projednal návrh dne 9. 12. 2015 a přijal usnesení č. 56, které bylo rozdáno jako tisk 157/1 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 10. 12. 2015 na 16. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 288).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 11. 12. 2015.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 15. 12. 2015.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 17. 12. 2015.

Zákon vyhlášen 28. 12. 2015 ve Sbírce zákonů v částce 161 pod číslem 381/2015 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
2955Jana Hnyková08416-11377.doc (31 KB) / PDF (247 KB, 1 strana) 7. 10. 2015 v 18:22:38
2986Miroslav Opálka08447-11417.doc (27 KB) / PDF (274 KB, 1 strana) 14. 10. 2015 v 22:33:53
3030Vladislav Vilímec08491-11461.odt (16 KB) / PDF (35 KB, 3 strany) 20. 10. 2015 v 13:47:37
3036Vladislav Vilímec08497-11469.odt (16 KB) / PDF (35 KB, 3 strany) 20. 10. 2015 v 15:25:05


Hesla věcného rejstříku: Důchody

Deskriptory EUROVOCu: důchodce, důchodový plán, sociální dávky, zvláštní dávkyISP (příhlásit)