Sněmovní tisk 339
Novela z. o ochraně zemědělského půdního fondu

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 8. 10. 2014.
Zástupce navrhovatele: ministr živ. prostředí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 339/0 dne 8. 10. 2014.
  Návrh zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 962/14, PID KORN9LKJ86SO.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 9. 10. 2014 (usnesení č. 96). Určil zpravodaje: Ing. Marie Pěnčíková a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro životní prostředí

 • 1

  Čtení proběhlo 21. 10. 2014 na 19. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 458).

 • V
  • Zemědělský výbor projednal návrh zákona a vydal 4. 11. 2014 usnesení doručené poslancům jako tisk 339/1 (přerušuje projednávání).
 • L

  Projednávání proběhlo 4. 11. 2014 na 20. schůzi.
  Lhůta pro projednání výbory byla zkrácena o 30 dní (usnesení č. 506).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 5. 12. 2014 na 23. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 5. 12. 2014 na 23. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 339/6, který byl rozeslán 9. 12. 2014 v 11:34.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 12. 12. 2014 na 23. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 245, usnesení č. 573).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 17. 12. 2014 návrh zákona Senátu jako tisk 17, dokument 17/0.

 • O

  Organizační výbor dne 17. 12. 2014 stanovil garančním výborem Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí a přikázal tisk k projednání: Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu.

 • V
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 8. 1. 2015 a přijal usnesení č. 13, které bylo rozdáno jako tisk 17/1 (pozměňovací návrhy).
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 13. 1. 2015 a přijal usnesení č. 37, které bylo rozdáno jako tisk 17/2 (pozměňovací návrhy).
 • S

  Návrh projednán dne 14. 1. 2015 na 5. schůzi Senátu.
  Senát návrh vrátil sněmovně s pozměňovacími návrhy (usnesení č. 79).

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 16. 1. 2015 poslancům jako tisk 339/7.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 16. 1. 2015 poslancům jako tisk 339/8.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 10. 2. 2015 na 25. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (hlasování č. 86, usnesení č. 617).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 17. 2. 2015.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 24. 2. 2015.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 3. 3. 2015.

Zákon vyhlášen 6. 3. 2015 ve Sbírce zákonů v částce 19 pod číslem 41/2015 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
1541Michal Kučera07002-08845.doc (25 KB) / PDF (251 KB, 1 strana) 31. 10. 2014 v 10:39:06
1636Stanislav Berkovec07097-08952.doc (39 KB) / PDF (243 KB, 2 strany) 14. 11. 2014 v 10:05:44
1637Stanislav Berkovec07098-08953.doc (40 KB) / PDF (211 KB, 1 strana) 14. 11. 2014 v 10:09:38
1717Michal Kučera07178-09101.doc (40 KB) / PDF (261 KB, 1 strana) 2. 12. 2014 v 12:55:05
1725Michal Kučera07186-09107.doc (42 KB) / PDF (321 KB, 3 strany) 2. 12. 2014 v 14:31:06
1727Petr Kudela07188-09108.odt (24 KB) / PDF (60 KB, 2 strany) 2. 12. 2014 v 15:38:06
1730Petr Bendl07191-09115.doc (31 KB) / PDF (244 KB, 3 strany) 2. 12. 2014 v 16:56:05
1736Petr Kudela07197-09121.odt (25 KB) / PDF (77 KB, 1 strana) 2. 12. 2014 v 18:49:05
1737Petr Kudela07198-09122.odt (20 KB) / PDF (70 KB, 1 strana) 2. 12. 2014 v 18:49:06
1749František Adámek07210-09136.odt (31 KB) / PDF (62 KB, 1 strana) 3. 12. 2014 v 11:33:20


Hesla věcného rejstříku: Ekologie, Politika agrární

Deskriptory EUROVOCu: ekologické zemědělství, eroze, ochrana půdy, využití půdy, zemědělská půda

Navržené změny předpisů (2)ISP (příhlásit)