Sněmovní tisk 995
Zpráva o stavu zemědělství ČR za rok 2019

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Zprava

Dokument

Úplný název: Zpráva o stavu zemědělství ČR za rok 2019

Autor: ministr zemědělství

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Rozesláno všem poslancům: 2. 9. 2020 jako tisk 995/0.
  Dokument zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 832/20, PID KORNBQGCDUWI.

 • O

  Organizační výbor zprávu přikázal 3. 9. 2020 (usnesení č. 309). Zpravodajem určen Mgr. Radek Holomčík.

 • V
  • Zemědělský výbor projednal zprávu a vydal 24. 9. 2020 usnesení doručené poslancům jako tisk 995/1 (doporučuje vzít na vědomí).


Deskriptory EUROVOCu: agrární sektor, hospodářský výsledek zemědělství, ministerská odpovědnost, společná zemědělská politika, zemědělská ekonomika, zemědělská politika, zemědělská produktivita, zemědělská situace, zemědělská statistika, zpráva o činnostiISP (příhlásit)