Sněmovní tisk 968
Zpráva o extremismu na území ČR v roce 2019

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Zprava

Dokument

Úplný název: Zpráva o projevech extremismu a předsudečné nenávisti na území České republiky v roce 2019, Vyhodnocení plnění Koncepce boje proti projevům extremismu a předsudečné nenávisti pro rok 2019 a Koncepce boje proti projevům extremismu a předsudečné nenávisti pro rok 2020

Autor: ministr vnitra

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Rozesláno všem poslancům: 11. 8. 2020 jako tisk 968/0.
  Dokument zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 747/20, PID KORNBR59WNDA.

 • O

  Organizační výbor zprávu přikázal 3. 9. 2020 (usnesení č. 309). Zpravodajem určen JUDr. PhDr. Zdeněk Ondráček, Ph.D..

 • V
  • Výbor pro bezpečnost projednal zprávu a vydal 18. 1. 2021 usnesení doručené poslancům jako tisk 968/1 (přerušuje projednávání).
  • Výbor pro bezpečnost projednal zprávu a vydal 10. 9. 2021 usnesení doručené poslancům jako tisk 968/2 (bere na vědomí).


Deskriptory EUROVOCu: antidiskriminační politika, boj proti zločinnosti, extremismus, rasová diskriminace, rasový konflikt, xenofobieISP (příhlásit)