Sněmovní tisk 946
Novela z. - živnostenský zákon

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3

Předkladatel

Zastupitelstvo hlavního města Prahy předložilo sněmovně návrh zákona 10. 7. 2020.
Zástupce navrhovatele: Kordová Marvanová H..

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 946/0 dne 14. 7. 2020. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0946.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 16. 7. 2020. Vláda zaslala stanovisko 29. 7. 2020. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 30. 7. 2020 jako tisk 946/1 (neutrální).
  Stanovisko zaevidováno v systému eKLEP pod čj. OVA 853/20, PID ALBSBRKH9GHP.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Předseda sněmovny projednání návrhu zákona doporučil 11. 8. 2020. Určil zpravodaje: Petr Dolínek a navrhl přikázat k projednání výborům: Hospodářský výbor (rozhodnutí č. 63)

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.Deskriptory EUROVOCu: činžovní dům, hotelový průmysl, kolaborativní ekonomika, živnost, živnostník

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)