Sněmovní tisk 934
Výroční zpráva o činnosti a hospodaření ČTK v roce 2019

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Zprava

Dokument

Úplný název: Výroční zpráva o činnosti a hospodaření České tiskové kanceláře v roce 2019

Autor: RČTK

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Rozesláno všem poslancům: 7. 7. 2020 jako tisk 934/0.

  • O

    Organizační výbor zprávu přikázal 8. 7. 2020 (usnesení č. 305). Zpravodajem určen Mgr. Radek Holomčík.

  • V
    • Volební výbor projednal zprávu a vydal 6. 10. 2020 usnesení doručené poslancům jako tisk 934/1 (doporučuje schválit).


Deskriptory EUROVOCu: financování rozpočtu, plnění rozpočtu, tisková agentura, účetní uzávěrka, zpráva o činnostiISP (příhlásit)