Sněmovní tisk 929
Změny z roku 2018 k Úmluvě MOP o práci na moři

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Senát PS O V S Zprava

Dokument

Úplný název: Vládní návrh, kterým se předkládají Parlamentu České republiky k informaci Změny z roku 2018 k Úmluvě o práci na moři z roku 2006, přijaté na 107. Mezinárodní konferenci práce v roce 2018 spolu se stanoviskem vlády k nim

Autor: min. práce a soc. věcí

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Rozesláno všem poslancům: 2. 7. 2020 jako tisk 929/0.
  Dokument zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 482/20, PID ALBSBN4FDMTG.

 • O

  Organizační výbor zprávu přikázal 8. 7. 2020 (usnesení č. 305). Zpravodajem určena Mgr. Jana Pastuchová.

 • V

Senát

 • PS

  předložil Senátu dokument 2. 7. 2020 jako senátní tisk 293/0.

 • O

  Organizační výbor dne 28. 7. 2020 stanovil garančním výborem Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku a přikázal tisk k projednání: Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost.

 • V
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 11. 8. 2020 a přijal usnesení č. 168, které bylo rozdáno jako tisk 293/2 (doporučuje).
  • Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku projednal návrh dne 6. 10. 2020 a přijal usnesení č. 114, které bylo rozdáno jako tisk 293/1 (bere na vědomí).
 • S

  Návrh projednán dne 14. 10. 2020 na 27. schůzi Senátu.
  Senát dává souhlas s ratifikací (usnesení č. 507).Deskriptory EUROVOCu: Mezinárodní organizace práce, námořní doprava, posádka, pracovní podmínkyISP (příhlásit)