Sněmovní tisk 928
Zpráva o výkonu dohledu nad fin. trhem v roce 2019

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Zprava

Dokument

Úplný název: Zpráva o výkonu dohledu nad finančním trhem v roce 2019

Autor: ČNB

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Rozesláno všem poslancům: 1. 7. 2020 jako tisk 928/0.

  • O

    Organizační výbor zprávu přikázal 8. 7. 2020 (usnesení č. 305). Zpravodajem určen prof. Ing. Karel Rais, CSc., MBA.

  • V
    • Rozpočtový výbor projednal zprávu a vydal 11. 9. 2020 usnesení doručené poslancům jako tisk 928/1 (doporučuje vzít na vědomí).


Deskriptory EUROVOCu: banka, bankovní dohled, finanční dohled, finanční trh, kapitálový trh, pojišťovna, zpráva o činnostiISP (příhlásit)