Sněmovní tisk 923
Výroční zpráva o činnosti a účetní závěrka SFDI za rok 2019

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Zprava

Dokument

Úplný název: Výroční zpráva o činnosti a účetní závěrka Státního fondu dopravní infrastruktury za rok 2019

Autor: ministr dopravy

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Rozesláno všem poslancům: 30. 6. 2020 jako tisk 923/0.
  Dokument zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 678/20, PID KORNBPHR5X2X.

 • O

  Organizační výbor zprávu přikázal 8. 7. 2020 (usnesení č. 305). Zpravodajem určen Ing. Martin Kolovratník.

 • V
  • Hospodářský výbor projednal zprávu a vydal 10. 9. 2020 usnesení doručené poslancům jako tisk 923/1 (doporučuje schválit).


Deskriptory EUROVOCu: dopravní infrastruktura, účetní uzávěrka, zpráva o činnostiISP (příhlásit)