Sněmovní tisk 880
Novela z. - živnostenský zákon

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 2. 6. 2020.
Zástupce navrhovatele: min. pro místní rozvoj.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 880/0 dne 2. 6. 2020.
  Návrh zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 554/20, PID ALBSBPYDGA7L.


  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 3. 6. 2020 (usnesení č. 295). Určil zpravodaje: Petr Dolínek a navrhl Hospodářský výbor jako garanční.

 • 1

  1. Čtení
  Návrh projednán v obecné rozpravě 29. 9. 2020 na 58. schůzi.
  Sněmovna souhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení (usnesení č. 1249).
  Návrh projednán v podrobné rozpravě 29. 9. 2020 na 58. schůzi.
  Návrh zákona přijat (hlasování č. 252, usnesení č. 1249).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Zákon doručen Senátu 1. 10. 2020.
  Zákon Senátem schválen 15. 10. 2020.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 15. 10. 2020.
  Prezident zákon podepsal 16. 10. 2020.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 19. 10. 2020.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 20. 10. 2020.

Zákon vyhlášen 22. 10. 2020 ve Sbírce zákonů v částce 170 pod číslem 422/2020 Sb.Deskriptory EUROVOCu: cestovní kancelář, cestovní ruch, epidemie, profesní příprava, správní formality, živnost

Navržené změny předpisů (1):

CitaceZměnaPředpisOd
117/2020novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony880/0


ISP (příhlásit)