Sněmovní tisk 878
Výroční zpráva Českého telekomunikačního úřadu za rok 2019

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Zprava

Dokument

Úplný název: Výroční zpráva Českého telekomunikačního úřadu za rok 2019

Autor: ČTÚ

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Rozesláno všem poslancům: 26. 5. 2020 jako tisk 878/0.

  • O

    Organizační výbor zprávu přikázal 27. 5. 2020 (usnesení č. 292). Zpravodajem určen Ing. et Ing. Leo Luzar.

  • V
    • Hospodářský výbor projednal zprávu a vydal 10. 9. 2020 usnesení doručené poslancům jako tisk 878/1 (doporučuje vzít na vědomí).


Deskriptory EUROVOCu: digitální technologie, elektronická správa dokumentů, komunikační systém, poštovní služba, přenos dat, telekomunikace, telekomunikační politika, zpráva o činnostiISP (příhlásit)