Sněmovní tisk 847
Zpráva o činnosti RRTV za rok 2019

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Zprava

Dokument

Úplný název: Zpráva o činnosti Rady pro rozhlasové a televizní vysílání a o stavu v oblasti rozhlasového a televizního vysílání a v oblasti poskytování audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání za rok 2019

Autor: RRTV

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Rozesláno všem poslancům: 4. 5. 2020 jako tisk 847/0.

  • O

    Organizační výbor zprávu přikázal 14. 5. 2020 (usnesení č. 287). Zpravodajem určena Mgr. Barbora Kořanová.

  • V
    • Volební výbor projednal zprávu a vydal 17. 6. 2020 usnesení doručené poslancům jako tisk 847/1 (doporučuje schválit).


Deskriptory EUROVOCu: audiovizuální průmysl, rozhlasové vysílání, správní dohled, správní kontrola, televize, zpráva o činnostiISP (příhlásit)