Sněmovní tisk 801
Výroční zpráva o činnosti Českého rozhlasu za rok 2019

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Zprava

Dokument

Úplný název: Výroční zpráva Rady Českého rozhlasu o činnosti Českého rozhlasu za rok 2019

Autor: RČRo

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Rozesláno všem poslancům: 30. 3. 2020 jako tisk 801/0.

  • O

    Organizační výbor zprávu přikázal 2. 4. 2020 (usnesení č. 279). Zpravodajem určena Marcela Melková.

  • V
    • Volební výbor projednal zprávu a vydal 6. 10. 2020 usnesení doručené poslancům jako tisk 801/1 (doporučuje schválit).


Deskriptory EUROVOCu: hromadné sdělovací prostředky, programová produkce, rozhlasové vysílání, zpráva o činnostiISP (příhlásit)